Filter Description
Each year on February 14th countless millions of people celebrate a day known as “St. Valentine’s Day.” The sad fact is that most people never question the origin of the customs that they involve themselves with. Read more...
A look at where the root of our Christmas Tree customs stem from.  Read more...
Om afgode te dien, te vereer, te maak, te verdra, te akkommodeer, na te jaag, te vertroetel, te vertrou, te vrees en selfs net te vermeld is in die oë van Yahweh 'n gruwel. Tog flankeer ons steeds vandag nog met afgodery.  Read more...

A study by Chanté & Rochelle van der Berg (aged 15 and 12 respectivly) on the traditions, origins and truth of Christmas.

 Read more...
Die belofte oor die wegraping is van die allergrootste belang. Hierdie gebeurtenis sal die kerkbedeling afsluit  wanneer die ware Christene na die hemel weggevoer word om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Verwag jy dit en is jy hierop voorbereid?  Read more...
It is now only a matter of months before a Palestinian state will be formed within Israel. It appears this was written in the ancient prophecies of the Bible, over 2,500 years ago. It was Ezekiel who pierced the veil and foresaw a conflict between two nations in Israel. Read more...
 Boere-Afrikaners moet as ‘n saak van dringendheid hulle geestelike perspektief regkry, want dit is van die allergrootste belang. Té lank was ons in kerke waarin vervangingsteologie verkondig is deurdat die kerk as die "geestelike Israel" in die plek van Israel gestel is. Read more...
Die regte etniese identiteit van Israel én die nasies sal verwarring voorkom oor wie ons regtig is. Die Boere is nie Israeliete nie!   Read more...
Thank you for supporting this Ministry.
2 Corinthians 9:6-7

© 2015 Longtom Radio. Some rights reserved. Free to copy and distribute articles and audio programs.